top of page

CMR

CMR Międzynarodowy List Przewozowy  jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który realizowany jest przewóz ładunku.
 

CMR sporządza się na podstawie danych z załadunku, faktur i specyfikacji.

bottom of page