top of page

ZAKRES USŁUG W EKSPORCIE

Dokonując  EKSPORTU towarów poza grancie Unii Europejskiej, podmity zobowiązane są do dokonania odprawy celnej.Przed dokonaniem odprawy konieczne jest dokonanie zgłoszenia towarów w systemie ECS. Jest to wspólnotowy system, który umożliwia wymianę zgłoszenia wywozowego i wymianę informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie Unii Europejskiej.
 

Odprawa celna przy eksporcie towarów polega na skontrolowaniu dokumentacji oraz przewożonych towarów. Każdy towar, który wywożony jest poza granice Unii Europejskiej, musi zostać zgłoszony do Urzędu Celnego. Odprawa eksportowa towaru następuje w formie pisemnej (SAD)lub z wykorzystaniem elektronicznego przetwarzania danych (ECS)

Efektem odprawy celnej jest urzędowe potwierdzenie wywozu towaru.(IE599) Dokument ten niezbędny jest do zastosowania stawki 0% VAT na sprzedawane produkty.
W procedurze wywozu towarów poza granice UE nie występują opłaty celne ani inne należności podatkowe.

bottom of page