top of page

REJESTRACJA EORI

Przywozisz lub wywozisz towary poza obszar Unii Europejskiej? Dokonujesz odprawy celnej?


Uzyskaj numer celny EORI.
 

Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się numerem EORI we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.
Bez tego numeru nie dokonasz odprawy celnej ani importowej ani eksportowej.
Rejestracji EORI należy dokonać przed pierwszą czynnością przed  organami celnymi.
Przedsiębiorcy mający siedzibę w UE są rejestrowani w celu uzyskania numeru EORI przez organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę.

Ciężarówka i magazynowe
bottom of page