top of page

ZAKRES USŁUG W IMPORCIE

IMPORT do Polski towarów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem dokonania odprawy celnej polegającej  na:
 

1. Sporządzeniu zgłoszenia celnego,
2. Dołączeniu niezbędnej dokumentacji,
3. Uiszczeniu należności celnych i podatkowych z  tytułu przywozu towarów.

 

Poprzez dopuszczenie do obrotu towar przywieziony z obszaru państwa trzeciego uzyskuje status celny towaru wspólnotowego. Zgłoszenia celnego towarów w przywozie dokonuje się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu CELINA bądź pisemnie na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD).
 

Elektroniczne zgłoszenie celne w imporcie towarów, które zostało przyjęte i zweryfikowane przez organ celny pod względem merytorycznym otrzymuje w systemie CELINA nazwę “Poświadczone Zgłoszenie Celne” (PZC)  jest dokumentem tworzonym w celu zwolnienia towaru do procedury celnej.
Organ celny dopuszcza sprowadzone towary do obrotu dopiero po zapłaceniu należności celnych i podatkowych, które wyliczane są na podstawie zgłoszenia celnego.

bottom of page